# غزل
  از اعصار کیمیا   پرندگان جهان شاهد خدا بودند پرندگان کلمات ترانه ها بودند   پرندگان کلماتی که دستچین شده اند فراز های شکوفندة دعا بودند   شبیه ... ادامه مطلب
/ 16 نظر / 27 بازدید